Prodej ready made společnosti

Pokud chcete koupit novou společnost s ručením omezeným, pak si výrazně usnadníte a také zrychlíte start podnikání. Zároveň můžete využít i dalších služeb, které firmy poskytující ready made společnosti nabízejí. Mezi tyto služby patří virtuální kancelář či virtuální sídlo firmy, které mají bezesporu velké výhody pro vaše začínající podnikání.

Vysvětlení pojmu ready made společnosti

Ready made čili předzaložená společnost je taková společnost, která je už obchodním soudem registrovaná a je určena k tomu, aby se prodala novému podnikateli. Hlavní příčinou vzniku takových společností je hlavně faktická potřeba podnikatele, který začíná, aby své podnikání odstartol rychle bez průtahů a bez velké finannční zátěže po dobu splácení základního kapitálu.

Starší společnosti nejsou ready made společnosti

Za ready made společnosti se nemohou považovat talkové společnosti, které byly založeny za nějakým účelem a po čase původním podnikatelům přestaly vyhovovat. Prodej společnosti starší nelze tedy považovat za ready made společnost.

Atributy ready made společnosti

Jinými slovy se jedná o společnost, která doposud nevyvíjí žádnou obchodní činnost, má své IČO, je zapsaná v obchodním rejstříku, nevyvinula ekonomickou ani účetní aktivitu a také není tím pádem zadlužená.

Jaké jsou nejdůležitější výhody ready made společností?

Jedná se o prodej firmy, která nemá závazky a pohledávky ani obchodní historii. Další výhodou je plně splacený základní kapitál. Od zakoupení ready made společnosti můžete začít podnikat do 24 hodin. Tato firma může mít vyřízeny také volné živnosti (není to ovšem pravidlem, proto buďte při výběru ready made společnosti ostražití a tuto skutečnost si ověřte).

Nejedná se o složitý právní akt. Při jejím prodeji navštívíte pouze jednou notáře a přinesete si občanský průkaz pro ověření vaší totožnosti.

Tak lze formu ready made společnosti považovat za nejrychlejší možnost k okamžitému podnikání. Je zajímavou variantou k založení společnosti, ať prostřednictvím specializované firmy či vlastními silami.

Největší devizy aneb proč se rozhodnout pro ready made společnosti

Její hlavní devízou je rychlost a dostupnost koupě firmy. Je tak nejvyužívanějším způsobem pořízení firmy v naší republice. Pokud by jste se rozhodli pro běžné založení firmy, pak můžete čekat až dva týdny.

 

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: