Virtuální kancelář Praha, virtuální sídlo firmy

Rozdíl zřizuje-li virtuální kancelář právnická a fyzická osoba

Virtuální kancelář či virtuální sídlo je služba, která je určena podnikatelům. Poskytovatel virtuální kanceláže pronajímá svému zákazníkovi (právnické osobě) adresu, kterou zapíše do obchodního rejstříku, která je tedy zákazníkovým sídlem virtuální kanceláře. Pokud podniká fyzická osoba, pak se jedná o adresu místa podnikání, která je zapsána v živnostenském rejstříku. tím se nerozumí fyzické využívání prostor a v drtivé většině případů se pak jedná o společný nájem či podnájem s ostatními nájemci či podnájemci.

Hlavní podstata proč vznikla služba virtuální kancelář

Hlavní podstata této služby tkví v poskytnutí souhlasu s umístěním sídla (pokud se jedná o právnickou osobu) či souhlasu s místem podnikání (pokud se jedná o podnikání fyzických osob), bez kterého soud místo podnikání nemůže zapsat do rejstříku a posílat tak korespondenci, která podnikateli na tuto adresu dorazí.

Zákony naší republiky a virtuální sídlo

V roce 2009 bylo novelizací občanského zákoníku zrušena povinnost právnických osob určit své sídlo adresou, kde právnická osoba sídlí a kde se s ní správa či veřejnost může stýkat. Od 29.7. 2009 tato právní povinnost a tak mohla legálně vzniknout virtuální sídla či kanceláře. Nové znění tohoto zákona pak zohledňuje zřízení sídla či kanceláře podle judikatury Evropského soudního dvora.

Povinnosti, které ze zřízení virtuální kanceláře vyplývají

Podnikatel je povinný viditelně označit svou virtuální firmu - názvem, jménem a příjmením a také identifikačním číslem objektu, ve kterém má své sídlo firmy. Další povinností je prokázat na žádost živnostenského úřadu vlastnické či užívací, nebo jiné podobné právo k objektu, ve kterém má na území naší republiky sídlo. Taky zde přebírá písemnosti, které jsou mu sem zasílány. Pokud změní sídlo, pak by tuto skutečnost mel do osmi dnů oznámit na zdravotní pojišťovně, finančnímu úřadu a správě sociálního pojištění.

Proč si zřizovat virtuální kancelář ? Jaké jsou její výhody?

Jedním z důvodů proč mít virtuální kancelář je finanční úspora, protože takové sídlo společnosti vyjde podnikatele daleko levněji než jakákoliv fyzická kancelář. Toto platí zejména pro profese pro jejichž výkon není skutečná kancelář potřebná. Jedná se o stavební firmy, vývojáře IT, daňové či finannční poradce a další. Tyto služby využívají ti podnikatelé, kteří si nemohli zaregistrovat své sídlo tam, kde mají provozovnu. Jiným důvodem může být touha po prestižní adrese nebo přesunutí sídla své kanceláře pod vytíženější finanční úřad. Podle průzkumů se perioda finančních kontrol v různých městech ČR svou vytížeností liší až dvacetinásobně. Proto je pro některé podnikatele výhodné se co nejvíce vyhnout tomuto stresujícímu faktoru.

Na co si dát pozor?

Začínáte podnikat a bojíte se problémů při umístění firmy do virtuální kanceláře?

Pak si dejte pozor na kontroly ze strany orgánů státu. Jako podnikatel musíte zajistit finančnímu úřadu vhodné podmínky a místo k provádění daňové kontroly. Dejte si také pozor na lhůtu, po kterou máte přebírat poštu ve své virtuální kanceláři, ta je opět stanovena finančním úřadem.

 

 

 

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: