Co je to společnost s ručením omezeným - s.r.o.

Založení nové s.r.o.

od 9.900 Kč

Více Informací

Prodej ready made s.r.o.

od 20.500 Kč

Více Informací

Společnost s ručením omezeným (zkratka s.r.o. či spol. s r.o.) je nejrozšířenější formou obchodní společnosti (kapitálové obchodní společnosti) a je právnickou osobou. Základní kapitál společnosti s ručením omezeným je minimálně 200.000 Kč a může ji založit jeden až padesát společníků. Postavení společníků určuje majetková účast ve společnosti.

Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada – ta schvaluje rozdělení zisku (k výplatě zisku nelze použít základní kapitál) a koná se minimálně jednou do roka. Společnost s ručením omezeným ručí za porušení svých závazků celým majetkem společnosti, společníci ručí svými vklady, případně do výše nesplacených vkladů.

Dále můžete pokračovat

 

Pokud potřebujete také zřídit sídlo firmy v Praze či virtuální kancelář rádi Vám pomůžeme, z naší nabídky si určitě vyberete.

 

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: