Životní situace

Přechod z osvč na s.r.o.

Pokud jste OSVČ jistě jste již řešili otázku, zda by nebylo výhodnější stát se právnickou osobou (nejčastěji s.r.o.).  Pro OSVČ je asi největším „strašákem“ ručení za závazky celým svým majetkem a s tím spjatá možnost zadlužit sebe i svou rodinu na x let do budoucna (dokonce ani smrtí závazky OSVČ nezanikají). Také vyšší sociální a zdravotní pojištění a vyšší daně bývají nejčastějším důvodem pro přechod OSVČ na s.r.o.

Společnost s ručením omezeným vám zaručí naprosté oddělení vašeho soukromého majetku a za případné závazky s.r.o. ručíte pouze do výše nesplacených vkladů. U s.r.o. navíc odpadá placení vysokého sociálního a zdravotního pojištění a ve většině případů je podnikání jako s.r.o. mnohem výhodnější i z daňového hlediska. V neposlední řadě se zmiňme o výrazném zvýšení image u obchodních partnerů ať již současných či těch budoucích.

Naše společnost vám s tímto důležitým krokem samozřejmě ráda pomůže. Profesionálně a na té nejvyšší úrovni zajistíme váš přechod z fyzické na právnickou osobu.

Spojení firem

Pro spojení firem se používají tři termíny: fúze, konsolidace či akvizice. Spojení firem označené jako fúze zdůrazňuje to, že se obě strany na spojení podniku předem dohodly. Existují tři základní typy fúze: vertikální, horizontální a konglomerátní. Horizontální fúze je spojení dvou firem, které si do spojení konkurovali za účelem úspor či zvýšení vlivu firmy. Vertikální fúze je spojení dvou firem v odlišné fázi vývoje, většinou se provádí za účelem stabilizace dodávek surovin. Konglomerátní fúze je spojení dvou firem z odlišného odvětví, toto spojení se většinou provází za účelem rozdělení investice.

Konsolidace zdůrazňuje to, že spojením firem dojde k vytvoření většího funkčního či ekonomického subjektu. Akvizice pak znamená, že spojení probíhá koupí jednoho s podniků. Akvizice má dva základní typy: majetková a kapitálová. Při majetkové dochází k odkoupení majetku jedné z firem a jeho převedení na majetek druhé firmy. U kapitálové akvizice dochází k tomu, že jedna z firem (označuje se jako mateřská) odkoupí majoritní podíl druhé z firem (dceřiná) a tím získá rozhodovací právo a dojde k vytvoření většího ekonomického celku.

Prodej firmy

Koupení a prodávání firmy je velmi aktuální problém, v současnosti se používá zejména ke spojování dvou již existujících firem. V současnosti se používají dva druhy koupě/prodeje firmy: prodej majoritního podílu firmy nebo prodej/koupě podniku se všemi jeho aktivy a závazky.

První možnost odpovídá kapitálové akvizici, tedy dojde k vytvoření většího celku (mateřská a dceřiná společnost), kde jedna z firem (mateřská) má rozhodující právo. Při tomto druhu prodeje dochází ke změně vlastnické struktury firmy.

Druhá možnost je označována jako majetková akvizice, zde dochází k odkoupení podniku se všemi jeho aktivy a závazky (podnik se odděluje od právního subjektu). Nedochází ke změně vlastnické struktury ani prodávajícího ani kupujícího subjektu.

Chci začít podnikat, jakou formu zvolit

V současné době existuje v ČR několik základních právních forem podnikání: společnost s ručením omezeným (s.r.o.), akciová společnost (a.s.), komanditní společnost (k.s.), veřejná obchodní společnost (v.o.s.).

Důležité vlastnosti:
Společnost s ručením omezeným – společnost ručí celým svým majetkem, společníci ručí do výše nesplaceného vkladu, minimálně 1 zakladatel, počáteční kapitál 200 000 Kč, rozdělení zisku v závislosti na výši vkladu či úpravě v společenské smlouvě

Akciová společnost – společnost ručí celým svým majetkem, akcionář ručí hodnotou svých akcií, minimálně 2 zakladatelé, počáteční kapitál 2 000 000 nebo 20 000 000 Kč, zisk rozdělován podle rozhodnutí valné hromady a dle počtu akcií

Komanditní společnost – komplementář ručí celým svým majetkem, komandista do výše nesplaceného vkladu, minimálně 2 zakladatelé (komandista a komplementář), počáteční kapitál 5000 Kč za každého komanditu, rozdělení zisku: polovina pro společnost (komandisté) a polovina pro komplementáře

Veřejná obchodní společnost – společníci ručí celým svým majetkem, minimálně 2 zakladatelé, počáteční kapitál 0 Kč, rozdělení zisku rovným dílem mezi společníky

Vzhledem k těmto základním vlastnostem jsou nejvyužívanějšími právními formami podnikání s.r.o. a a.s. a to zejména kvůli způsobu a rozsahu ručení.

 

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: