Co je to akciová společnost - a.s.

Založení nové a.s.

od 34.500 Kč

Více Informací

Prodej ready made a.s.

od 69.500 Kč

Více Informací

Akciová společnost je též právnická osoba – obchodní společnost. Jejím kapitálem jsou podíly – tzv. akcie, s nimiž lze obchodovat na kapitálových trzích. Zkratky pro akciovou společnost jsou a.s. či akc. spol. Akciová společnost může být založena jedním zakladatelem, ale i více zakladateli. Statutárním zástupcem akciové společnost je představenstvo.

Minimální základní kapitál společnosti jsou 2.000.000 Kč. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada. Valná hromada je shromáždění všech akcionářů společnosti a mezi jiným schvalují např. rozdělení zisku. Počet hlasů akcionářů je závislý na počtu vlastněných akcií. Za svoje závazky odpovídá akciová společnost celým svým majetkem. Podílníci ručí za případné neúspěchy akciové společnosti pouze do výše svého podílu.

Dále můžete pokračovat

Pokud potřebujete také zřídit sídlo firmy v Praze či virtuální kancelář rádi Vám pomůžeme, z naší nabídky si určitě vyberete.

 

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: