Virtuální sídlo firmy Praha

Virtuální sídlo či synonymně řečeno virtuální kancelář je taková služba, která je určená podnikatelům. Podstata služby tkví v tom, že její poskytovatel pronajímá zákazníkovi, tedy právnické osobě, adresu. A to proto, aby mohlo být zapsáno so obchodního rejstříku jakožto sídlo zákazníka. Pokud podniká fyzická osoba, pak jde o adresu místa podnikání zapsanou v živnostenském rejstříku.

Základem této poskytované služby je získání souhlasu s umístěním sídla pro právnické osoby či s místem podnikání, pokud podniká fyzická osoba. Souhlas vydává majitel nemovitosti, který musí být podepsán úředně ověřeným podpisem. Bez souhlasu nemůže být sídlo společnosti zapsáno do obchodního rejstříku.

Proč si zřídit virtuální sídlo ?

Podnikatelé virtuální kanceláře či sídla vyhledávají a zřzují hlavně proto, aby ušetřili své finanční prostředky, neboť virtuální sídlo je finančně méně nákladné, než by byla fyzická kancelář. To se týká hlavně těch profesí, které nepotřebují mít fyzické kanceláře. Jsou to daňoví a finanční poradci, stavební firmy nebo vývojáři IT a další podobné profese. Tyto služby využívají také ti, kterým nebylo z nějakého důvodu dovolené zaregistrovat své sídlo v místě provozovny. Jiné láká prestižní adresa nebo fakt, že sídlo firmy bude spadat pod finanční úřad, který je více vytížený, než jeho stávající finannční úřad. Je známým faktem, že periodika finančních kontrol v různých místech naší republiky se liší až dvacetinásobně.

 

 

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: