Daňové přiznání. I pochybení se dá napravit.

23.04.2014

V daňovém přiznání za rok 2013 došlo k některým změnám, které mohli poplést nejednoho podnikatele. Nejlepším způsobem je samozřejmě takovýmto chybám předcházet. Někdy se ale stane, že se na nějakou novinku či změnu jednoduše zapomene a 

Chyba v daňovém přiznání? Nic mimořádného

První, a hlavně nejdůležitější chybu, kterou jste mohli udělat, je nepodání daňového přiznání v termínu. Tuto možnost ale zavrhujeme, neboť termín pro podání daňového přiznání jste určitě v klidu stihli a vše řádně odevzdali. Pokud jste ale po odevzdání zjistili, že jste v něm udělali chybu, nezoufejte, vše se dá ještě napravit. Pro letošní rok platí tolik novinek, že se není čemu divit.

Termín pro odevzdání daňového přiznání byl 1. duben. Nyní si tedy už nevystačíte pouze s opravným přiznáním. Pokud se jedná o chybu, která Vám sníží daňovou povinnost a Vy jste měli zaplatit na daních více, nebo naopak od státu dostat méně, musíte ze zákona podat dodatečné daňové přiznání – DDP. Dodatečné daňové přiznání na zvýšení poslední známe daně tak využijete, pokud jste například použili špatný paušál.

Vyšší částka – právo na vrácení

Chybu ovšem můžete udělat i v opačné situaci – zaplatíte státu více, než jste museli. V tomto okamžiku máte právo, nikoliv však povinnost, podat DDP na snížení poslední známé daně. DDP na snížení poslední známé daně ale nelze podat vždy a ve všech případech. Například jej zákon o daních z příjmů zakazuje podat jen proto, aby poplatník zvýšil uplatnění odečitatelných položek jako je daňová ztráta z minulých let, bezúplatné plnění na veřejně prospěšné účely apod.

Ovšem aby to nebylo zas tak jednoduché, i u odečitatelných položek lze dodatečné přiznání podat. Výjimka existuje například u odpočtu výdajů na projekty výzkumu a vývoje, a také u daňové ztráty. Blíže o výjimkách se uvádí v § 34e zákona o daních z příjmů. Podobně také hovoří zákon ohledně daňové ztráty z minulých let.

Tři roky a dost

Pokud zapomenete uplatnit slevy, na jejich dodatečné uplatnění máte až tři roky. Stačí podat DDP na snížení poslední známé daně do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém jste zjistili, že dan nebo daňové ztráta má být odlišná, než je v poslední známé dani. Datum je tedy subjektivní a odvíjí se od toho, jaké datum uvedete v přiznání. Do toho samého dne také musíte popřípadě zaplatit nově vzniklý nedostatek na dani. Při odevzdání DDP na zvýšení daně by Vám správce neměl vyměřit žádnou sankci.

Chyby, které jste se dopustili letos, můžete tak opravit do 1. dubna roku 2017. Problém však nastává u nároků z roku 2010. Zde Vás finanční úřad může odmítnout. Nikdo totiž přesně neví, podle kterých lhůt se orientovat. A tak Vám, jakož to podnikatelům, zbývá jediné. Pětkrát si vše důkladně překontrolovat, než něco odevzdáte.

Zpět na seznam novinek

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: