Nová předčíslí pro placení daní

15.12.2013

S novým rokem také přišly změny, které je nutné zaregistrovat co nejdříve. Předejdete tím tak zbytečným starostem a komplikacím.

Jednou z novinek je neplacení daně dědické a darovací. Místo daně z převodu nemovitostí se zavedla nově daň z nabytí nemovitých věcí. Mimo tyto novinky se také můžete setkat s novým předčíslím pro placení této daně.

Jedna daň se neplatí, druhá se jmenuje jinak

Daň dědická se od tohoto roku neplatí vůbec, daň darovací se hradí podle zákona o daních z příjmů a daň z převodu nemovitostí byla nahrazena daní z nabytí nemovitostí. S touto změnou se také změnilo samotné předčíslí bankovních účtů finančních úřadů. U daně z nabytí nemovitých věcí je nově předčíslí 7691. Aby změna nebyla zcela jednoduchá, placení na tento nový bankovní účet závisí na tom, kdy ke změně vlastnického práva dojde. Pokud k této změně došlo již v novém roce, tedy v roce 2014, použije se nové předčíslí. Jestliže změna proběhla v roce minulém, platí staré předčíslí. Pro daň darovací je předčíslí 7747, daň dědická má 7739 a daň z převodu nemovitostí se platí na předčíslí 7763.

Jaké předčíslí tedy použít?

Poplatníci by si také měli uvědomit skutečnost, že se nebere v potaz datum rozhodnutí katastrálního úřadu nebo datum platby, ale důležitou a jedinečnou roli zde hraje datum, kdy byl návrh na vklad podán katastrálnímu úřadu.
Předčíslí dalších daní zůstávají beze změny.

Způsoby placení daní

Daně je možné platit na pokladnách finančních úřadů, což je také ta nejjednodušší forma placení. Pokud ovšem z nějakého důvodu takto platit nemůžete, využijte placení složenkou nebo bezhotovostní platbou. Pokud hradíte daně jiným způsobem, než na pokladně, musíte přesně vědět, kterému finančnímu úřadu daň posíláte a o jakou daň se jedná.
U bezhotovostních plateb se pravidla příliš nezměnila. Princip je jednodušší díky absenci údajů o Vašem kontě, ostatní informace jsou stejné jako u placení složenkou.

Zpět na seznam novinek

Kontaktujte nás:

+420 774 204 605

+420 241 401 260

info@centraloffice.cz

Kontaktní formulář: